Logopedie voor kinderen

Pre-verbale logopedie


Als de communicatieve ontwikkeling niet goed verloopt of als uw kindje problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan ik u helpen met pre-verbale logopedie. Aanmelden voor pre-verbale logopedie begint met een verwijzing van het consultatiebureau, uw huisarts of een kinderarts.

Spraak en taal

Een kind met een spraakprobleem (klanken niet of verkeerd uitspreken) of een taalontwikkelingsprobleem kan zich niet goed uiten en wordt door de omgeving niet altijd begrepen. Dit kan leiden tot opstandig of juist teruggetrokken gedrag. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. Ik heb veel ervaring in het werken met kinderen en werk op allerlei manieren aan de verbetering van de spraak, het taalgebruik, het taalbegrip en luistergedrag. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen zijn, zeker als de problemen al op jonge leeftijd gesignaleerd worden.

Lees alles over de taalontwikkeling en doe de SNEL test als u zich zorgen maakt.

Lezen en spelling

Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdig aandacht besteden aan het fonemisch bewustzijn, lees-en spellingproblemen kan doen voorkomen of in ieder geval verminderen.

Door gerichte training kunnen kinderen beter inhaken op de lesstof op school, waardoor het leesplezier en zelfvertrouwen zullen toenemen.


Bij logopedie kunnen kinderen met ernstige lees-en spellingproblemen worden geholpen met de F&L methode en Taal in Blokjes methode.

Spraak en orthodontie

Open mondgedrag of een verkeerde tongpositie tijdens het praten en slikken kunnen gebitsveranderingen veroorzaken. Ook gebeurt het regelmatig dat na orthodontie toch weer een gebitsverschuiving plaatsvindt. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden namelijk voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Door een juiste manier van slikken en articuleren aan te leren, kan de gebitsstand aanzienlijk verbeteren en zal de spraak niet meer afwijkend klinken.

Verkeerde mondgewoontes

Langdurig duim-, vinger- of speen zuigen kan de oorzaak zijn van verkeerde mondgewoontes. Deze verkeerde mondgewoonte heeft geen goede invloed op de juiste manier van ademen, de mondsluiting en het spreken.

Open mondgedrag

Hiervan spreken we als de lippen vaak geopend zijn en door de mond i.p.v. door de neus wordt geademd. Vaak ligt de tong slap tegen of op de ondertanden. De tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven te weinig tegendruk. Mondademhaling is veelal verbonden met KNO (keel, neus, oor) problemen. Ook is de gewoonte door de mond te ademen niet goed voor de algehele gezondheid.

Verkeerde slikgewoonte en OMFT

Bij een verkeerde manier van slikken wordt de tong krachtig tegen de tanden geduwd, met als gevolg dat de tanden weggedrukt worden (naar voren en opzij) en een open beet kan ontstaan (ruimte tussen de tanden). Een verkeerde slikgewoonte, open mondgedrag en afwijkende spraak zijn met elkaar verbonden. Ik behandel dit probleem met Oro Myo Functionele Therapie (OMFT).

OMFT is therapie die gericht is op het herstellen van het evenwicht in het functioneren van spieren in en om de mond.

Foutieve spreekgewoonte 

Wanneer de tong gewend is om steeds de tanden te raken (in rust en tijdens het slikken), zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de t,n,d,s,l,z zal de tong naar voren komen. Dit kan hoorbaar zijn als slissen.

Stem en zang

Kinderheesheid kan ontstaan door overbelasting of verkeerd gebruik van de stem. Bijvoorbeeld door veelvuldig schreeuwen of keelschrapen. Naast stemoefeningen en ademoefeningen zal ik advies geven in stem sparende technieken.

Wat kunt u als ouder doen ?


Kinderen leren door spel en herhaling. U bent hierbij als ouder heel belangrijk. Door thuis met uw kind de logopediespelletjes en oefeningen te herhalen, helpt u uw kind om de nieuwe vaardigheden te leren.

Herken de signalen van een taalontwikkelings-stoornis. Bekijk het filmpje over TOS.


Logopediepraktijk Spaarne

Amsterdamsevaart 130zw 2032EG Haarlem


Telefoon 06-15623544

logopediepraktijkspaarne

@gmail.com

Onze openingstijden

dinsdag

8:00 – 18:00

donderdag

8:00 – 18:00

vrijdag

8:00 – 18:00

unsplash