Logopedie voor volwassen

Heeft u problemen met uw stem ?

 • Aanhoudende heesheid, praten kost moeite
 • Pijn in de keel of gevoel brok in de keel te hebben
 • Last van vermoeidheid bij spreken of zingen
 • Onvoldoende stembereik
 • Niet lang achter elkaar door kunnen spreken
 • Na een operatie is uw stem slechter geworden 


Het kan ook zijn dat u adem, spraak- of slikklachten heeft :

 •  Snel en onduidelijk spreken, mensen verstaan u niet
 • Tussen de tanden spreken, lispelen of slissen
 • Keel, neus en oor problemen hebben
 • Binnensmonds of kaak geklemd spreken
 • Kaakklachten hebben, pijn of kramp
 • Moeite hebben met slikken, moeite met eten of een pil doorslikken
 • Ademen gaat niet vanzelf , adem tekort komen, snel buiten adem raken
 • COPD
 • Astma
 • Hyperventilatie


Ik heb veel ervaring in het begeleiden van beroepssprekers en mensen die adem-, stem- en/of slikklachten hebben .