Logopedie voor kinderen 

Pre-verbale logopedie 

Als de communicatieve ontwikkeling niet goed verloopt of als uw kindje problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan ik u helpen met pre-verbale logopedie. Aanmelden voor pre-verbale logopedie begint met een verwijzing van het consultatiebureau, uw huisarts of een kinderarts. 

www.prelogopedie.nl

Spraak en taal 

Kinderen met spraakproblemen of taalproblemen of een TOS, een stoornis in de taalontwikkeling, kunnen zich niet goed uiten en worden door hun omgeving niet altijd begrepen. Dit kan leiden tot opstandig of juist teruggetrokken gedrag. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. Ik heb veel ervaring in het werken met kinderen en werk op allerlei manieren aan de verbetering van de spraak, het taalgebruik, het taalbegrip en luistergedrag. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen zijn, zeker als de problemen al op  jonge leeftijd gesignaleerd worden. 

Lees alles over de taalontwikkeling en doe de SNEL test als u zich zorgen maakt.

Lezen en spelling 

Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdig aandacht besteden aan het fonemisch bewustzijn, lees-en spellingproblemen kan doen voorkomen of in ieder geval verminderen. 

Door gerichte training kunnen kinderen beter inhaken op de lesstof op school, waardoor het leesplezier en zelfvertrouwen zullen toenemen. 

Ik heb veel ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen met ernstige lees-en spellingproblemen en werk o.a. met de F&L methode en Taal in Blokjes.


Stem en zang 

Kinderheesheid kan ontstaan door overbelasting of verkeerd gebruik van de stem. Bijvoorbeeld door veelvuldig schreeuwen of keelschrapen. Naast stemoefeningen en ademoefeningen zal ik advies geven in stem sparende technieken. 

Spraak en orthodontie 

Open mondgedrag of een verkeerde tongpositie tijdens het praten en slikken kunnen gebitsveranderingen veroorzaken. Ook gebeurt het regelmatig dat na orthodontie toch weer een gebitsverschuiving plaatsvindt. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden namelijk voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Door een juiste manier van slikken en articuleren aan te leren, kan de gebitsstand aanzienlijk verbeteren en zal de spraak niet meer afwijkend klinken. Verkeerde mondgewoontes 

Langdurig  duim-, vinger- of speen zuigen kan de oorzaak zijn van verkeerde mondgewoontes. 

Open mondgedrag 

Hiervan spreken we als de lippen vaak geopend zijn en door de mond i.p.v. door de neus wordt geademd. Vaak ligt de tong slap tegen of op de ondertanden. De tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven te weinig tegendruk. Mondademhaling is veelal verbonden met KNO (keel, neus, oor) problemen. Ook is de gewoonte door de mond te ademen niet goed voor de algehele gezondheid.

Verkeerde slikgewoonte  en OMFT 

Bij een verkeerde manier van slikken wordt de tong krachtig tegen de tanden geduwd, met als gevolg dat de tanden weggedrukt worden (naar voren en opzij) en een open beet kan ontstaan (ruimte tussen de tanden).  Een verkeerde slikgewoonte, open mondgedrag en afwijkende spraak zijn met elkaar verbonden. Ik behandel dit probleem met Oro Myo Functionele Therapie (OMFT).

OMFT is therapie die gericht is op het herstellen van het evenwicht in het functioneren van spieren in en om de mond.

Foutieve spreekgewoonte 

Wanneer de tong gewend is om steeds de tanden te raken (in rust en tijdens het slikken), zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de t,n,d,s,l,z zal de tong naar voren komen. Dit kan hoorbaar zijn als slissen.