De logopedie behandeling  

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met de adem, stem, spraak, taal of gehoor. De logopedist behandelt ook slikstoornissen.

Overzicht van het behandeltraject 

 • Na verwijzing van een arts of specialist kan de logopedie starten, op verwijzing ook aan huis. 
 • U kunt zonder verwijzing ook een afspraak maken, vraag uw zorgverzekering naar de voorwaarden. 
 • De eerste afspraak zal de logopedist een intakegesprek met u voeren, waarin u uitgebreid kunt vertellen wat uw klacht en hulpvraag is. Dit gesprek duurt 50 minuten.
 • Na dit gesprek volgt het onderzoek. Het kan zijn dat daar meerdere sessies voor nodig zijn. 
 • Vaak krijgt u bij de eerste behandeling al tips en oefeningen mee die u thuis kunt doen. U kunt direct aan de slag.
 • Na het onderzoek zullen de onderzoeksresultaten en het behandeltraject en het behandeldoel worden besproken. 
 • In de behandelperiode moet u of uw kind ook met regelmaat thuis oefenen. Een standaard logopediesessie duurt 25 minuten en 5 minuten om het dossier bij te houden. Er zijn behandelingen die 50 minuten duren en waarvoor een uurtarief geldt. 
 • Na een aantal weken evalueert de logopedist met u het behandelproces .
 • De behandeling eindigt als u tevreden bent of aangetoond kan worden dat de klachten voldoende zijn afgenomen. 
 • De logopedist stuurt een verslag naar uw verwijzer.
 • Wanneer langdurige behandeling nodig blijkt zal dit in overleg gaan met u en de verwijzer .
 • In het behandelproces werkt de logopedist (met uw toestemming) samen met andere disciplines. U kunt hierbij denken aan de betrokken arts of de intern begeleider van school, leerkracht, psycholoog, pedagoog, gezinsbegeleider, fysiotherapeut, KNO arts.

 


Online logopedie eisen

 • U beschikt over een goede internetverbinding
 • U bent in het bezit van een computer/laptop. Ik stuur u een uitnodigingslink voor het beeldbellen op uw email, deze link moet u kunnen openen
 • U beheerst de Nederlandse taal voldoende. Zo kan ik de oefeningen goed aan u uitleggen en kunt u thuis aan het werk met de oefeningen
 • U kunt een rustige omgeving creëren waar u niet gestoord wordt tijdens de behandeling
 • Bij jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar) is het belangrijk dat één van de ouders aanwezig is tijdens de online logopedie, er wordt een actieve deelname van de ouders verwacht


Vergoeding zorgverzekering

 •  Logopedie wordt voor kinderen tot 18 jaar voor 100% vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Bent u 18 jaar of ouder dan worden de behandelingen eerst verrekend met uw eigen risico. 
 • Logopediepraktijk Spaarne en Yselmor hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 
 • U kunt er ook voor kiezen de logopediebehandeling zelf te betalen. De tarieven gelden ook als u geen zorgverzekering heeft. 
 • De behandeling vindt plaats volgens afspraak en dient bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per mail te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurd zal er 41,00 euro bij u in rekening worden gebracht.
 • U krijgt maximaal 1 behandeling per dag vergoed. Screening, intake en onderzoek mogen op dezelfde dag plaatsvinden, zij tellen dan samen als 1 behandeling. 


U krijgt geen vergoeding van de zorgverzekering voor

 •  de behandeling van dyslexie
 • de behandeling van taalproblemen door een dialect
 • de behandeling van taalproblemen doordat u een andere taal spreekt
 • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten


Tarieven 2022

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 86,00

Eenmalig onderzoek € 86,00 

Logopedieverslag t.b.v. indicatiestelling Cluster 2  € 176,00

Individuele zitting (25 min.) logopedie € 43,00

Toeslag huisbezoek € 25,00

Instructie/overleg met ouders/verzorgers € 43,00

Overleg met derden (p.u) € 86,00

Pre-verbale logopedie € 86,00

Online logopedie (25 min) € 41,00

Niet nagekomen afspraak € 37,00 (niet vergoed door zorgverzekering)


 

 


Klachtenregeling 

De logopedist is aangesloten bij het College van toezicht. Indien u een klacht heeft over de logopediebehandeling kunnen wij samen zoeken naar een passende oplossing. 

Privacyreglement 

De logopedist vindt het belangrijk dat de privacy van de patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij de logopedist.